BRANDWEER

's-Graveland

Pr 1 Woningbrand (meterkast) (grote brand) Leeuwenlaan 12 's-Graveland 999 149093 147097 142185 142732

Nr: 9
Datum: 22-02-2016
Tijd: 11:02
Betrof: Inzet logistieke ondersteuning bij grote brand
Opschaling: Grote brand
Link naar: regio14.nl